Trestní právo.

Naše znalosti ekonomiky, daní a obchodního práva je perfektní předpoklad pro obhajobu v trestních věcech hospodářské kriminality. A taky dopravní nehody.

Nejen jako obhájci, ale i za poškozené umíme bojovat. Realisticky a pragmaticky uděláme vše pro co nejlepší výsledek.