O nás.

Již od roku 2006 děláme právo. A baví nás to.

Scigiel & Partners, advokátní kancelář s.r.o. navazuje na působení advokátní kanceláře Scigiel & Partners v.o.s., která na trhu působila od roku 2008 a  Mgr.Roberta Scigiela a Mgr. et Mgr. Petry Zapletalové jako samostatných advokátů působících od roku 2006.

Zakládající partner, advokát Robert Scigiel je členem České advokátní komory v Praze i Slovenské advokátské komory v Bratislavě. Je též rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně a mluví plynně česky, anglicky a německy. Věnuje se obchodnímu právu a sporné agendě.

Advokát Mgr.Michal Stafinski je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a od začátku své praxe se specializuje na právo nemovitostí, developmentu a spornou agendu pohledávek.

Advokátka Mgr.Hana Balcarová je součástí našeho teamu již od roku 2014. Advokátní zkoušky složila v roce 2018, věnuje se zejména právu občanskému a rodinnému, spolkové problematice a právní podpoře začínajících podnikatelů. Hana se dále zabývá právní pomocí obětem trestných činů v rámci dobrovolnické činnosti v neziskové organizaci Bílý kruh bezpečí.

RNDr.Libuše Navrátilová je vedoucí kanceláře. Svými dlouholetými zkušenostmi z veřejné správy a daňové správy obohacuje náš tým o nové úhly pohledu z druhého, veřejnoprávního břehu.

Naši advokáti

Mgr. Robert Scigiel

Advokát, ev.č. ČAK: 11471, SAK: 300112

Mgr.Hana Balcarová

Advokát, ev.č.ČAK: 18755

Mgr. Michal Stafinski

Advokát, ev.č. ČAK: 20644

RNDr. Libuše Navrátilová

Poučení pro spotřebitele: V případě sporů mezi advokátem a klientem je subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká advokátní komora (www.cak.cz), na kterou se lze obrátit pro vyřešení sporu mezi spotřebitelem a naší advokátní kanceláři.