hlavní stránka (Scigiel & Partners v.o.s.)

Advokátní kancelář Brno | advokát Brno | vymáhání pohledávek | obchodní a trestní právo

Scigiel & Partners v.o.s. – Advokátní kancelář a právní služby Brno | Praha | Zlín | Bratislava
Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Scigiel & Partners v.o.s.

Scigiel & Partners, advokátní kancelář s.r.o. navazuje na působení advokátní kanceláře Scigiel & Partners v.o.s., která na trhu působila od roku 2008 a navazovala na působení advokátů Mgr.Roberta Scigiela a Mgr. et Mgr. Petry Zapletalové jako samostatných advokátů působících od roku 2006.

K 1.1.2014, na základě prodeje obchodního závodu veřejné obchodní společnosti je advokátní kancelář nově společností s ručením omezeným, kdy od roku 2017 je trvale spolupracujícím advokátem kanceláře Mgr.Veronika Prášková, advokát, a Mgr.Hana Balcarová, advokát

Hlavním působištěm kanceláře je Brno - hlavní město české justice, sídlo Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR či Veřejného ochránce práv. V těchto městech působí členové našeho týmu a budou se Vám osobně věnovat, naši činnost vykonáváme na území celé České republiky i Slovenské republiky, jako členové jak České, tak Slovenské advokátní komory.

Naše advokátní kancelář Vám poskytne kvalitní právní servis ve většině oblastech českého právního řádu a ekonomice podniku. Naší hlavní specializací je sporná agenda a pohledávky, ekonomiky podniku, oblast stavebnictví, strojírenství a realit, a to plnohodnotně i v anglickém jazyce.

Zaměřujeme se na obchodní spory a vymáhání sporných i nesporných pohledávek, a to i vůči dlužníkům se sídlem na Slovensku, či případně v dalších zemích Evropské unie. Členové našeho týmu mají zkušenosti s uznáváním a výkonem rozhodnutí dle nařízení Rady ES č 44/2001 Sb., a jsou aktivně činní ve vymáhání nároků vůči dlužníkům v kterémkoliv členském státě EU. Aktivně poskytujeme služby významným realitním kancelářím i v oblasti smluvního poradenství, úschov a převodu nemovitostí. Pro klienty zajišťujeme zřízení a správu LLC (Limited Liability Company) společností v domicilech (především) v USA, zejména pak ve státě Delaware.

Poučení pro spotřebitele: V případě sporů mezi advokátem a klientem je subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká advokátní komora (www.cak.cz), na kterou se lze obrátit pro vyřešení sporu mezi spotřebitelem a naší advokátní kanceláři.